175.000
Gọi lại cho tôi

– Giảm ma sát và tiêu thụ năng lượng.
– Kháng nước bảo vệ sên và bộ phận truyền động.
– Lý tưởng trong điều kiện th̆i tiết ẩm ướt, bùn lầy.
– Phụ gia giảm áp lực để tăng hiệu quả
– Công thức dựa trên dầu thực vật thân thiện môi trường
– 100% phân hủy sinh học.
– Thiết kế với hệ thống dạng ống giúp sử dụng dễ dàng.
– Có thể áp dụng cho sên xe, dây cáp, tay đề và bộ truyền động.
– Lý tưởng cho MTB, Road & Cyclocross.