275.000

Loại bỏ dấu vân tay và vết bóng trên bề mặt.
– Được nghiên cứu đặc biệt cho bề mặt sơn satin và nhám.
– Tạo lớp bảo vệ trên bề mặt.