3.250.000
Gọi lại cho tôi
KÍCH THƯỚC KHUNG SIZE CHUNG 
KÍCH THƯỚC BÁNH 20″ [406]
TỐC ĐỘ 1
KHUNG SƯỜN THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO
THẮNG  THẮNG CHỮ V, HỢP KIM NHÔM 
PHUỘC TRƯỚC PHUỘC CỨNG, THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO
BỘ CỔ CHÉN CỔ CHÌM, THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO
CỔ LÁI PÔ-TĂNG CỔ THƯỜNG,  HỢP KIM NHÔM+THÉP
TAY LÁI LOẠI THÀNH PHỐ, THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO
BAO TAY NẮM CAO SU
GIÒ ĐẠP THÉP, RÈN NGUỘI
SÊN XE KMC Z410
LÍP XE 19T FREEWHEEL, COASTER BRAKE COG
BÀN ĐẠP NHỰA RESIN
NIỀNG XE MỘT LỚP  |  HỢP KIM NHÔM, 28 LỖ
ĐÙM TRƯỚC 3/8″NUTTED, HỢP KIM, 28 LỖ
ĐÙM SAU 3/8″NUTTED, HỢP KIM, 28 LỖ
CĂM XE 28_CĂM x 14G   |  THÉP + ĐẦU CĂM UCP
VỎ (LỐP) XE 2.125″ [57-406]  |  CAO SU
RUỘT (XĂM) XE VALVE MỸ
YÊN XE JETT KID KRUZIN’
CỐT YÊN 25.4 LOẠI THẲNG  |  THÉP
KHÓA CỐT YÊN HỢP KIM NHÔM
PHỤ KIỆN CHÂN CHỐNG + CHẮN XÍCH + VÈ XE + RỔ XE