450.000
Gọi lại cho tôi

Granite Cricket Bell có hai chế độ âm thanh lý tưởng nhất – chế độ đánh một lần và chế độ tiếng chuông bò.

Chế độ tấn công một lần thực sự tuyệt vời với âm sắc trong trẻo và âm lượng lớn ấn tượng để làm cho sự hiện diện của bạn được biết đến.

Khi kéo mái vòm xuống chế độ quả tạ, chuyển động của xe đạp sẽ kích hoạt âm thanh và nó thực sự hoạt động rất tốt khi truyền đạt âm thanh cho những người sử dụng đường mòn khác.