Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Gọi lại cho tôi

Thân bơm bằng thép Ø34mm
Chân đế bằng nhựa tích hợp đồng hồ áp suất lớn tam giác 3.5”
Tương thích valve Schrader/Presta