750.000
Gọi lại cho tôi
  • Thân bơm bằng thép ⌀34mm; đồng hồ áp suất dạng thấp 3.5″
  • Đầu valve độc quyền, phù hợp cả 2 valve Schrader/ Presta;
  • Khí áp mỗi lần bơm tương đương 450cc;
  • Trọng lượng: 1,400g
  • 10/CTN, 14.5kgs/16kgs/4.4.1′