1.750.000
Gọi lại cho tôi
  • Tay bơm bằng vật liệu Composite có khoan chứa kim bơm banh
  • Câú trúc thân bơm Tube in Tube siêu nhẹ với bình khí dấu phần đáy bơm
  • Chỉ cần 8 nhịp bơm để bơm đầy khí cho bình khí 160 psi
  • Đồng hồ bơm kích thước lớn 4″ dễ quan sát
  • Chế độ Tank Mode để trữ khí trong khoang
  • Đầu van tự động cho van Schrader / Presta